CroatianEnglishGermanItalian

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između tvrtke Ura T.A. d.o.o. ( u daljnjem tekstu URA ) kao putničke agencije i korisnika odabrane turističke usluge. Sve stavke  navedene u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za klijenta tako i za tvrtku Ura T.A. d.o.o.  Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke Ura T.A. d.o.o.
Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge fizička osoba) tvrtka Ura T.A. d.o.o.. nastupa kao posrednik, te u posebnim slučajevima  ( stranci ,  pravne osobe) kao organizator putovanja (fotografiranje ponuđenih apartmana, savjetovanje, rezervacija i sl.) te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).
Sve  nformacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete daje krajnji korisnik. URA provjerava podatke prije objave, ali ne  preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog dijela internet stranice.

1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Opis ponuđenih smještajnih jedinica odgovara  službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima bez odobrenja od strane URE ne obvezuju tvrtku  u većoj mjeri nego informacije objavljene na Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije .
Ako gost nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku ili Ugovoru sa drugim partnerima . Ako je moguće,  URA će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

2. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Posebne usluge su usluge koje pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.
Fakultativne usluge su usluge koje pruža  URA, a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice.
Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u Hrk po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna - uplate. URA zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. Promjena se ne može izvršiti za rezervacije potvrđene prije promjene cijena.

3. PRIJAVE, REZERVACIJE I UPLATE

Prijave i rezervacije za smještaj se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na internet stranici  tvrtke, pismeno ili usmeno u poslovnici agencije.  Prilikom prijave, te kasnije rezervacije,  gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. URA ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka, URA zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.
URA stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, predaje mu  ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora, te to postaje pravna obveza kako za gosta , tako i za URU.  Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju prema aviso vaučeru, u iznosu od 15 % ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se na licu mjesta prije početka korištenja usluge. Ukoliko gost želi uplatiti  kompletnu uslugu, plaćanje mora biti izvršeno najmanje 7 dana  prije dolaska.
Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun URE. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za  URU

 1. PRAVO TVRTKE URA T.A. d.o.o. NA PROMJENE I OTKAZ

  URA se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
  URA može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki URA da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
  Ukoliko gost uplati rezervaciju koju URA. ne može ispuniti (oniline ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa koja mora biti iste ili više kvalitete od rezerviranog smještaja. Promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ako je prihvaćena alternativa skuplja, gost je dužan platiti razliku, a ako je  jeftinija, URA vraća gostu razliku u cijeni.
  URA je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.


  5. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

  U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 10 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, bez obzira na razlog otkaza, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
  U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije  smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  1. Za otkaz rezervacije do 60-30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura

  2.Za otkaz rezervacije od 29-15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

  3. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

  4. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

  5. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

  Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

 2. OBVEZE TVRTKE URA T.A. d.o.o.

  URA je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
  URA je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga
  URA isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima gost podmiruje sve dodatne troškove.


  7. OBVEZE PUTNIKA

  Gost je obvezan:
 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
 • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

 

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
URA nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

9. PUTNO OSIGURANJE

Agencija svim gostima  preporuča da u svojem mjestu i sa svojom osiguravajućom kućom ugovori policu putnog osiguranja : od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. URA se obvezuje u nastanku nekog od događaja koji njegova polica pokriva, gostu pomoći da prikupi svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za naplatu police. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost - nositelj Ugovora: agencija-gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti URU ili  ovlaštenog predstavnika ( za goste bukirane preko drugih partnera). Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
URA ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA, AKCIJE,  smještaja po principi NO NAME APARTMANA ETTE.

11. OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA

Gost može obavijest pronaći na internet stranici URE ili u prostoru poslovnice URA

12. NADLEŽNOST SUDA

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Rovinju, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Napomena:

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih općih uvjeta, Gost pristaje da URA. i s njime povezane osobe koriste i upotrebljavaju navedene osobne podatke u promotivne svrhe kao primjerice (ali ne i isključivo) slanje newslettera putem e-maila, objava putem Facebooka, te da ga na druge načine obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nudi. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali ne ograničavajući na povezana društva URA., u svrhu marketninga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.